duminică, 1 decembrie 2013

Lecţie publică la Liceul municipal „G. Meniuc”

Şirul lecţiilor publice a masteranzilor de la USM a continuat la Liceul teoretic „G. Meniuc” din capitală. Lecţia a fost realizată cu elevii clasei a II-a de către masterandele Anastasia Radu-Tataru şi Irena Colesnic. 

Tema lecţiei: „Cultul Maicii Domnului”. Astfel, elevii au aflat mai multe despre acest personaj biblic, care are un rol important în actul întrupării Mântuitorului. Elevii au fost destul de activi, demonstrând ample cunoştinţe la disciplina Religie, predată la toate clasele din liceul de către preotul Aviv Ţâmbaliuc.
La lecţie au asistat preoţii Octavian Moşin şi Mihail Bortă, care au apreciat reuşita lecţiei demonstrative şi care au mulţumiti adminitraţiei liceului pentru bunăvoinţă şi deschidere în implementarea Religiei.

A fost vizitată şi capela „Sf. Irh. Nicolae” din incinta liceului, fiind adus în dar un set de cărţi de suflet pentru biblioteca liceului.

luni, 25 noiembrie 2013

Lecţie publică la Religie în satul Pepeni, raionul Sângerei

Şirul lecţiilor publice a masteranzilor de la USM a continuat la Liceul Teoretic „Alexandru Agapie” din s.Pepeni,Sîngerei. Lecţia a fost realizată cu elevii clasei a VI-a de către masterandul pr. Petru Butnaru. Tema lecției a fost: „Răspîndirea creștinismului la strămoșii noștri prin sfîntul Apostol Andrei”, în cadrul căreia elevii au aflat mai multe informații despre sfântul Apostol Andrei, cît și despre activitatea sa misionară în ținuturile noastre.

joi, 14 noiembrie 2013

Oră publică la liceul ”I.L. Caragiale” din or. Orhei


Circa 20 de masteranzi s-au înscris în acest an de studii la programul de masterat Studii filologice și spiritualitate creștină din cadrul Facultății de Litere, USM. În cadrul disciplinei Axiologia educației creștine au fost propuse lecții publice în instituțiile preuniversitare unde se predă religia.

luni, 9 septembrie 2013

Orarul programului de masterat Studii filologice și spiritualitate creștină

APROB
PRORECTORUL PENTRU ACTIVITATE DIDACTICĂa U.S.M.
prof. univ.                               O. DANDARA
ANUL II MASTERAT            Semestrul I 24 st.

ZIUA             ORA          Studii filologice și spiritualitate    
/DATA                                            creștină   

Luni               12.45           Imagine și simbol biblic
                      14.05           în literatura română
                                          Conf. A. Ghilaș     sala de lectură
   
                     14.20            Imagine și simbol biblic
                     15.40            în literatura română
                                          Conf. A. Ghilaș     sala de lectură    

                     15.55             Religii comparate
                     17.15             P. O. Moșin      sala de lectură    

                     17. 30          Interpretarea textului biblic
                     18.50           de limbă greacă
                                         l. super. E. Junghietu    
                                         sala de lectură

Marți            08.00           Religii comparate
                      09.20          P. O. Moșin      sala de lectură

                      09.35          Literatura creștină latină
                      10.55          E. Varzari          sala de lectură

                      11.10          Literatura creștină latină
                      12.30          E. Varzari          sala de lectură

                      12.45           Interpretarea textului biblic 
                      14.05           de limbă greacă
                                          l. super. E. Junghietu
                                          sala de lectură  

Decanul Facultății de Litere                      Claudia Cemârtan dr., conf. univ.

Orarul programului de Masterat Consiliere educațională și spirituală

Gr.II Consiliere educaţională şi spirituală 17 

MARȚI
ora 15.55 – 17.15 
Educația și formarea personalității, Conf. L.Darii Aud. 28 bl. I 

ora 17.30-18.50 s.p. Istoria și filosofia educației creștine, Conf. V.Goraș Aud. 28 bl. I 
s.i. Educația și formarea personalității, Conf. L.Darii Aud.28 bl. I 

ora 19.05- 20.25 Istoria și filosofia educației creștine, Conf. V.Goraș Aud. 28 bl. I 

MIERCURI
ora 17.30-18.50 Pedagogie socială, Prof. O.Dandara Aud. 511 

ora 19.05-20.25 s.p. Metodologia cercetării, Conf. M.Şevciuc Aud. 511 s.i. Pedagogie socială Prof. O.Dandara Aud. 511 

JOI
ora 15.55 – 17.15 Statistica aplicată, Conf. I.Spinei Aud. 316 c 

ora 17.30-18.50 Educația și formarea personalității, Conf. L.Darii Aud. 518

sâmbătă, 31 august 2013

În atenția profesorilor și masteranzilor de la programul Studii filologice și spiritualitate creștinăLuni, 2 septembrie 2013, la ora 11.00
la Facultatea de Litere a USM va avea loc conferinţa 

Sfânta scriptură, etapă şi punte a integrării limbii române în comunitatea conceptuală europeană.

Prezintă dl.Eugen MUNTEANU,

profesor, doctor la Universitatea “Alexandru Ioan-Cuza” din Iaşi.

La eveniment pot participa toți doritorii.
 Întrunirea se va desfășura în blocul I, USM, aula 4

După conferință va avea loc ședința cu masteranzii din cadrul programului Studii filologice și spiritualitate creștină, împreună cu care va fi stabilit orarul și vor fi abordate aspecte organizatorice.

joi, 8 august 2013

Admiterea la Programul de masterat Pedagogie muzicală şi dirijat coral bisericesc

În cadrul Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice a fost deschis un program de masterat pentru contingentul bisericesc – Pedagogie muzicală şi dirijat coral bisericesc.

Depunerea actelor va avea loc în perioada 26 august - 4 septembrie.
5-6 septembrie - probele de concurs (examenele)

Anunţarea rezultatelor până la 10 septembrie.

Informaţii suplimentare la tel.: 079481586

Planul de învăţământ SE ANEXEAZĂ

22 de locuri bugetare suplinite pentru programele de masterat cu caracter creştin

Pentru anul de studii 2013/2014 au fost anunţate două programe de masterat pentru contingentul creştin şi nu numai. În cadrul Facultăţii de Litere programul Studii filologice şi spiritualitate creştină a oferit 9 locuri bugetare pentru care au concurat 15 candidaţi, iar la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei programul Consiliere educaţională şi spirituală, care a oferit 13 locuri bugetare, pentru care au concurat 17 candidaţi.

vineri, 12 iulie 2013

În atenția slujitorilor, teologilor, profesorilor de Religie

Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea  Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

În atenția slujitorilor, teologilor, profesorilor de Religie
 și a tuturor persoanelor cu studii superioare interesate de consiliere.
În premieră propunem programul de masterat Consiliere educaţională şi spirituală (MP), care este de real folos pentru contingentul bisericesc, precum și pentru cei care doresc să activeze în învățământul școlar și în diverse instituții unde este necesară consilierea educațională și duhovnivceească.

domeniul general de studiu  – 14 Ştiinţe ale Educaţiei
Numărul total de credite de studiu – 120
Titlul obţinut – master în Ştiinţe ale Educaţiei

Competenţe specifice

Admitere la Masterat, Facultatea de Litere, Studii filologice și spiritualitate creștină

Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea de Litere

INVITĂ
slujitori, preotese și oameni de bună credință
pentru a-și continua studiile în domeniul lingvistic
cu specializarea spiritualitate creștină.
După Bacalaureat sau după absolvirea unei instituții de învățământ superior propunem studii superioare:
Licență, 4 ani, secția cu frecvență redusă
Titlul obținut – Licențiat în ştiinţe umanistice (limba și literatura română).
Pentru deținătorii diplomelor de licență se propune:
Masterat, 2 ani, Studii filologice și spiritualitate creștină.
Titlul obținut: Master în ştiinţe umanistice cu posibilitatea de a preda Religia.
Perioada de depunere a actelor 16 -27 iulie.
Adresa:
Facultatea de Litere, USM
Str. M. Kogălniceanu, 65, bloc I

Tel.: 079-481-586 preot Octavian Moșin

vineri, 5 iulie 2013

Simpozion internațional la Sâmbăta de Sus


La puţin timp după încheierea anului universitar, studenţii teologi de la Sibiu şi studenţii Universităţii de Stat din Republica Moldova au organizat, în perioada 3-5 iulie, un amplu simpozion la Academia Teologică a Mănăstirii „Brâncoveanu" de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov. La manifestare au participat şi tineri cercetători din ambele ţări, o parte dintre aceştia fiind şi cadre didactice universitare.
Sursa: www.trinitastv.ro

marți, 4 iunie 2013

Prot. mitr. lect. dr. Octavian Moșin a fost felicitat cu ocazia zilei de naștere


În seara zilei de 3 iunie, masteranziii de la programul de masterat Studii filologice şi spiritualitate creştină, l-au felicitat cu ocazia zilei de naștere pe mentorul lor, părintele Octavian Moșin.

Preacucernice părinte, Vă aducem sincerele noastre felicitări şi urări de bine, rugându-ne Atotţiitorului să Vă dăruiască cu toate binecuvântările Sale spre a vă îndeplini chemarea cu dăruire şi har încă mulţi ani înainte. 

Noi la rându-ne vă asigurăm de aleasa noastră preţuire şi profundul respect. 

Întru mulţi și fericiți  ani!

marți, 21 mai 2013

Orarul examenelor

    

         1. Studiul textului   (conf.  A. Gherasim)        sala 7

             Aforistica biblica (A. Manolii)


             Data: 27.05.2013

             Ora: 8:00

luni, 20 mai 2013

Mesaj de felicitare pentru profesoarele de la Facultatea de Litere, USM


Astăzi, în Duminica a treia după Paşti, numită şi "Duminica Femeilor Mironosiţe", sunt prăznuite  femeile  purtătoare de miruri de mare preţ care s-au dus să ungă trupul Mântuitorului în ziua Învierii Sale din morţi. Astfel, în această zi femeia creștină este cinstită în chip deosebit.

Prin această sărbătoare a sfintelor femei mironosiţe Biserica Ortodoxă aminteşte încă o dată despre rolul femeii în viaţa Bisericii şi despre cinstirea ei ca atare.

marți, 7 mai 2013

Mesaj de felicitare adresat profesorilor de la Facultatea de Litere cu prilejul Învierii Domnului


Dragi profesori,

În aceste zile ale Învierii Domnului, când întreaga fire renaşte în fiorul tainic al Învierii Mântuitorului, smerindu-ne sufletele de această trăire, venim în adresa Dvs. cu salutul pascal

„HRISTOS A ÎNVIAT”

Vă dorim din tot sufletul ca bucuriile să Vă fie sporite de toate bunătăţile lui Dumnezeu şi să Vă devină o necurmată înviere lăuntrică.

Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască putere, răbdare, credință spre Slava lui Hristos Cel Înviat. 

ADEVĂRAT A ÎNVIAT HRISTOS!

Cu dragoste și prețuire
studenţii de la programul de masterat Studii filologice şi spiritualitate creştină

luni, 6 mai 2013

Sondaj de opinie: „Mergând spre Înviere”


99% dintre tinerii moldoveni sărbătoresc Paştele şi doar 1 la sută nu practică acest obicei.

Cei mai mulţi dintre tinerii moldoveni se descriu ca fiind persoane religioase, arată datele sondajului de opinie „Mergând spre Înviere” realizat în perioada 22-23 aprilie, 2013.

sâmbătă, 27 aprilie 2013

La Facultatea de Litere, USM a fost inaugurată biblioteca de carte creştin-ortodoxă


La 23 aprilie, 2013, ÎPS Mitropolit Vladimir, înconjurat de un sobor de slujitori, a oficiat slujba de sfințire a blocului I de studii, care găzduiește Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova. Evenimentul s-a încadrat în șirul de acțiuni preconizat în cadrul Săptămânii Tineretului Ortodox.
Cei prezenți s-au deplasat spre Biblioteca de carte religioasă, care a fost inaugurată în cadrul universității și va fi drept suport didactic pentru cei implicați în abordarea tematicei religioase, în special a celei creștin-ortodoxe.

vineri, 26 aprilie 2013

Mergând spre Înviere. Simpozionul Limbaj şi spiritualitate creştină


A devenit deja o tradiţie ca, în preajma sărbătorilor pascale, la Facultatea de Litere să se desfăşoare manifestări ştiinţifice, având ca temă diverse aspecte ale relaţiei limbă-univers artistic-univers creştin. În acest an Catedra Limba Română a organizat simpozionul Limbaj şi spiritualitate creştină, care a avut loc pe data de 24 aprilie.

luni, 22 aprilie 2013

Invitație la simpozionul Limbaj și spiritualitate creștină


Universitatea de Stat din Moldova
FACULTATEA  DE  LITERE 
Catedra Limba Română vă invită la simpozionul
LIMBAJ ŞI SPIRITUALITATE CREŞTINĂ
Pe data de 24 aprilie 2013 în ajunul Floriilor , 
la ora 12, în aula Grigore Vieru
Înscrierile se fac la CLR Tel.   57-76-22

P R O G R A M
  1. Inaugurarea Bibliotecii Creştine – sala 15
  2. II.  C o m u n i c ă r i
Moderatori:  Prof. Irina Condrea; Preot Octavian Moşin
Irina CONDREAdr. hab.prof.univ. Valoarea spirituală şi istorică a cărţilor vechi.
Mihail PURICE, dr.conf.univ. Din terminologia creştină în limba română.
Octavian MOŞIN, preot paroh. În aşteptarea Sfintelor Paşti.
Ana GHILAŞ, dr.conf.univ.  Rolul cronotopului biblic in structura romanului contemporan.
Victoria FONARI, dr.conf.univ. Copilăria sub semnul credinţei în creaţia lui Ion Druţă.
Ioan BRAŞOVEANU,  masterand.  Oul pascal – între tradiţie şi inovaţie
Ion GONCEAR, masterand. Giulgiul  de la Torino -  martor al patimilor şi învierii Mântuitorului.
Tatiana PAŞCAN, studentă, a. II. Motive evanghelice  in nuvela “Samariteanca” de I.Druţă
Anastasia TATARU, studentă, a. III. Particularităţile lexico-gramaticale ale textului religios de rugăciune.

miercuri, 3 aprilie 2013

Perspectivele educaţiei religioase abordate la USM şi Palatul Mitropolitan


În cadrul activităţilor desfăşurate de Cabinetul metodic  al Departamentului mitropolitan studii, s-a organizat o întrunire cu doi specialişti în probleme de educaţie din Alba Iulia, România – Pr. Lect. Dr. Dorin Opriş şi Lect. Dr. Ioan Scheau.

vineri, 8 martie 2013

Teme pentru teze de masterat 2014, Studii filologice şi spiritualitate creştină

      Alexandra Gherasim:
  1. Valorile imperativului în figurile reflecţiei (în baza textului religios).
  2. Raporturile structural-semantice ale vocativului în textul rugăciunilor.
  3. Intertextualiatate de origine biblică în opera lui Ion Druţă.
  4. Lexic de origine biblică şi structuri sintagmatice în manualele de religie pentru clasele primare de gimnaziu.

vineri, 8 februarie 2013

Lecţie publică de religie la Criuleni

În ajun de Botează, studenţii de la programul de masterat  - Studii filologice şi spiritualitate creştină din cadrul Facultăţii de Litere, USM,   Iulian Pinteac şi Teodor Vrabie au realizat o nouă lecţie publică de religie. Acestea fiind ultimile lecţii deschise de religie din ciclul care a demarat la Gimnaziul din s. Ghelăuza, r. Străşeni. 

Lecţia publică a avut loc la liceul „Vlad Ioviţă” din orăşelul Criuleni, cu elevii clasei a VI-a A. Tema lecţiei a fost  Botezul Domnului Iisus Hristos. Elevilor li s-a vorbit despre Taina Sfântului Botez şi istoricul acesteea, le-a fost explicată semnificaţia sărbătorii.

miercuri, 16 ianuarie 2013

Semnificaţia Bobotezei discutată la Liceul „C. Porumbescu” din capitalăÎn preajma Bobotezei doi masteranzi de la la Facultatea de Litere, protodiaconii Ioan Braşoveanu şi Oleg Pascal, au susţinut o lecţie publică la Liceul „C. Porumbescu” din capitală. Elevii clasei a IV-a au fost ochi şi urechi la cele povestite, demonstrând profunde cunoştinţe din domeniul Religiei.

Decalogul şi porunca Iubirii predate la Liceul „M. Eminescu” din Chişinău

Masteranzii de la programul spiritualitate creştină din cadrul Facultăţii de Litere a USM, Ion Ţuşcă şi Angela Sclifos, au prezentat lecţia publică cu tema „Decalogul şi porunca Iubirii”. Lecţia s-a desfăşurat la Liceul „M. Eminescu” din Chişinău, fiind realizată cu elevii clasei a III-a.

Lecţia a fost plină de emoţii şi realizată cu suflet de către masteranzi. Au fost pregătite imagini şi texte pilduitoare la tema propusă, iar copiii cu entuziasm au însuşit cele zece porunci dumnezeieşti.

Preoteasa Liliana Creţu la o lecţie publică în Liceul „Gh. Asachi” din centrul capitalei

Pe data de 15 ianuarie, Liliana Creţu, a susţinut o lecţie demonstrativă în clasa a IV-a, liceul „G. Asachi”, Chişinău. La lecţie au asistat: d-na Gherasim Alexandra, doctor conferenţiar, şefa catedrei Lingvistică generală din cadrul Facultăţii de Litere a USM, preotul Alexei Boienciuc, şeful Direcţiei metodice al Departamentului Mitropolitan Studii, şi diriginta clasei, d-na Elena Prisăcaru.

Subiectul lecţiei a fost „Să iubim toţi oamenii. Pilda Samarineanului milostiv”. În desfăşurarea orei au fost utilizate strategii didactice interactive, având un caracter dinamic, prin intermediul cărora procesul de predare-învăţare s-a realizat prin cooperare, interdependenţă şi independenţă.

marți, 15 ianuarie 2013

Mesaj de felicitare părintelui şi colegului nostru Ioan Braşoveanu

Mult stimate, protodiacon Ioan!

Cu ocazia zilei de naştere, permiteţi-ne să Vă aducem cele mai sincere şi calde felicitări şi urări de bine.

Să aveţi parte de împliniri duhovniceşti, multă sănătate, bucurii şi realizări frumoase în lucrarea pe care o desfăşuraţi.

Lecţie publică de religie la Gimnaziul din s. Revaca, mun. Chişinău


La 11 ianuarie a avut loc o altă lecţie demonstrativă de religie realizată de către preotul Anatolie Gârbu şi Besarab Tatiana, la Gimnaziul nr. 67 din s. Revaca, mun. Chişinău. Astfel, studenţii de la programul de masterat Studii filologice şi spiritualitate creştină ai Facultăţii de Litere, USM continuă să realizeze lecţii publice de religie, la cursul Axiologia educaţiei creştine.

vineri, 11 ianuarie 2013

De sărbători la Catedra de Lingvistică a Facultăţii de Litere, USM au răsunat colindele


Suntem un popor care ţine cu sfinţenie datinile, obiceiurile, tradiţia şi credinţa străbună. Colindatul, un obicei străvechi, se zice că face casa mai bună şi atrage binecuvântarea asupra oamenilor şi gospodăriilor, pentru tot anul care urmează.

În acest sens, o ceată de colindători a ansamblului folcloric „ Anastasyo”, din comuna Costeşti, Ialoveni, în frunte cu preoteasa Veronica Grigoriţă, conducător al acestui grup, şi împreună cu câţiva reprezentanţi de la programul de masterat Studii filologice şi spiritualitate creştină a Facultăţii de Litere, au venit la Catedra de Limbă şi Literatură română cu un recital de colinde, vestind Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.