joi, 29 noiembrie 2012

Mamă, preoteasă, dirijor, dar şi minunat pedagog


În şirul lecţiilor publice la disciplina Religie, desfăşurate de către studenţii de la programul de masterat Studii filologice şi spiritualitate creştină din cadrul Facultăţii de Litere a USM se înscrie şi cea de la liceul „Olymp” din comuna Costeşti, Ialoveni.

La clasele I-IX profesor de religie este preoteasa Veronica Grigoriţă, care a realizat lecţia demonstrativă cu elevii clasei a VI-a la tema Biserica în viaţa creştinilor.

Drept invitaţi au fost dna Maria Nartea, şefa Centrului metodic la Direcţia de Învăţământ Ialoveni, dna Nadejda Bortă, director adjunct al liceului, dna Angela Levinţa, şefa Cabinetului metodic al Departamentului mitropolitan Studii, precum şi preotul Octavian Moşin, dr. lector superior în cadrul USM.

sâmbătă, 24 noiembrie 2012

Condoleanţe

Părintelui şi colegului nostru Anatolie Gârbu

Suntem alături de sfinţia voastră în greaua încercare pricinuită de pierderea celei mai dragi fiinţe – mama.
Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Studenţii programului de masterat
Studii filologice şi spiritualitate creştină 

vineri, 16 noiembrie 2012

Lecţii publice la Religie realizate de masteranzii de la Litere


Pentru masteranzii de la Studii filologice şi spiritualitate creştină din cadrul USM, la disciplina Axiologia educaţiei creştine au demarat lecţiile publice la disciplina Religie.
La 14 noiembrie a avut loc prima lecţie realizată de către preotul Ioan Goncear şi Igor Lisnic la Gimnaziul din s. Ghelăuza, r. Străşeni. Lecţia s-a desfăşurat cu elevii clasei a IX-a şi a fost abordată tema Sfintele Taine.

miercuri, 14 noiembrie 2012

Constantin Cheianu la Facultatea de Litere

Cu prilejul Săptămânii Tineretului în Moldova şi a Zilei studenţilor la Facultatea de Litere a Universităţii de Stat din Moldova, a avut loc o întâlnire cu actorul, dramaturgul, jurnalistul, scriitorul şi editorialistul Constantin Cheianu.

"Dacă astăzi tot mai mulţi studenţi aleg dreptul şi economia pot afirma că
se nasc si la litere oameni. Cei care vin aici sunt de-a dreptul dedicaţi limbii române. De pe băncile literelor se poate ieşi cu multe profiluri în viaţă. Avem deputaţi, miniştri, oameni de teatru, jurnalişti care au absolvit această facultate. Făcând Litere te poţi afirma.

vineri, 9 noiembrie 2012

Metodica predării religiei

 Desfăşurarea metodică a lecţiei de Religie
Alcătuirea proiectului didactic ţine atât de pregătirea ştiinţifică a profesorului, cât şi de măiestria lui didactică. Deşi nu există modele general-valabile (actul didactic fiind un act de creaţie), se poate propune urmărirea unui „film" general al evenimentelor unei lecţii. 
Evenimentele instruirii sunt o succesiune temporală a evenimentelor motivaţionale din orice activitate, declanşată de un „impuls iniţial" şi orientată către atingerea unui „scop final". Simbioza dintre participarea motivată a elevilor Ia lecţie şi dirijarea ştiinţifică a procesului de instruire - de către profesor - asigură reuşita unei activităţi didactice. 
Scenariul didactic (desfăşurarea lecţiei) va fi mai dezvoltat sau mai schematic, în funcţie de: