joi, 18 octombrie 2012


Întrunirea masteranzilor de la Spiritualiate creştină cu reprezentanţi ai Mitropoliei Moldovei

La 17 octombrie, 2012 studenţii de la programul de masterat “Studii filologice şi spiritualitate creştină” din cadrul Facultăţii de Litere a USM, au avut o întrevedere cu dna Angela Levinţa, şefa cabinetului metodic al Departamentului mitropolitan Studii şi cu dl Valeriu Ciubotaru, şeful Departamentului mitropolitan  Studii.

În cadrul acestei întruniri s-a discutat despre rolul familiei în educaţia religioasă, îndatoririle părinţilor faţă de copii şi, într-un spectru mai larg, s-a pus problema predării Religiei în şcoală ca obiect de studiu opţional.
În debutul acestei întâlniri, dna Angela Levinţa a relatat: ”Cei şapte ani de acasă  sunt de o importanţă fundamentală, decisivă şi definitorie în formarea personalităţii umane”.