miercuri, 16 ianuarie 2013

Semnificaţia Bobotezei discutată la Liceul „C. Porumbescu” din capitalăÎn preajma Bobotezei doi masteranzi de la la Facultatea de Litere, protodiaconii Ioan Braşoveanu şi Oleg Pascal, au susţinut o lecţie publică la Liceul „C. Porumbescu” din capitală. Elevii clasei a IV-a au fost ochi şi urechi la cele povestite, demonstrând profunde cunoştinţe din domeniul Religiei.

Decalogul şi porunca Iubirii predate la Liceul „M. Eminescu” din Chişinău

Masteranzii de la programul spiritualitate creştină din cadrul Facultăţii de Litere a USM, Ion Ţuşcă şi Angela Sclifos, au prezentat lecţia publică cu tema „Decalogul şi porunca Iubirii”. Lecţia s-a desfăşurat la Liceul „M. Eminescu” din Chişinău, fiind realizată cu elevii clasei a III-a.

Lecţia a fost plină de emoţii şi realizată cu suflet de către masteranzi. Au fost pregătite imagini şi texte pilduitoare la tema propusă, iar copiii cu entuziasm au însuşit cele zece porunci dumnezeieşti.

Preoteasa Liliana Creţu la o lecţie publică în Liceul „Gh. Asachi” din centrul capitalei

Pe data de 15 ianuarie, Liliana Creţu, a susţinut o lecţie demonstrativă în clasa a IV-a, liceul „G. Asachi”, Chişinău. La lecţie au asistat: d-na Gherasim Alexandra, doctor conferenţiar, şefa catedrei Lingvistică generală din cadrul Facultăţii de Litere a USM, preotul Alexei Boienciuc, şeful Direcţiei metodice al Departamentului Mitropolitan Studii, şi diriginta clasei, d-na Elena Prisăcaru.

Subiectul lecţiei a fost „Să iubim toţi oamenii. Pilda Samarineanului milostiv”. În desfăşurarea orei au fost utilizate strategii didactice interactive, având un caracter dinamic, prin intermediul cărora procesul de predare-învăţare s-a realizat prin cooperare, interdependenţă şi independenţă.

marți, 15 ianuarie 2013

Mesaj de felicitare părintelui şi colegului nostru Ioan Braşoveanu

Mult stimate, protodiacon Ioan!

Cu ocazia zilei de naştere, permiteţi-ne să Vă aducem cele mai sincere şi calde felicitări şi urări de bine.

Să aveţi parte de împliniri duhovniceşti, multă sănătate, bucurii şi realizări frumoase în lucrarea pe care o desfăşuraţi.

Lecţie publică de religie la Gimnaziul din s. Revaca, mun. Chişinău


La 11 ianuarie a avut loc o altă lecţie demonstrativă de religie realizată de către preotul Anatolie Gârbu şi Besarab Tatiana, la Gimnaziul nr. 67 din s. Revaca, mun. Chişinău. Astfel, studenţii de la programul de masterat Studii filologice şi spiritualitate creştină ai Facultăţii de Litere, USM continuă să realizeze lecţii publice de religie, la cursul Axiologia educaţiei creştine.

vineri, 11 ianuarie 2013

De sărbători la Catedra de Lingvistică a Facultăţii de Litere, USM au răsunat colindele


Suntem un popor care ţine cu sfinţenie datinile, obiceiurile, tradiţia şi credinţa străbună. Colindatul, un obicei străvechi, se zice că face casa mai bună şi atrage binecuvântarea asupra oamenilor şi gospodăriilor, pentru tot anul care urmează.

În acest sens, o ceată de colindători a ansamblului folcloric „ Anastasyo”, din comuna Costeşti, Ialoveni, în frunte cu preoteasa Veronica Grigoriţă, conducător al acestui grup, şi împreună cu câţiva reprezentanţi de la programul de masterat Studii filologice şi spiritualitate creştină a Facultăţii de Litere, au venit la Catedra de Limbă şi Literatură română cu un recital de colinde, vestind Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.