vineri, 8 martie 2013

Teme pentru teze de masterat 2014, Studii filologice şi spiritualitate creştină

      Alexandra Gherasim:
  1. Valorile imperativului în figurile reflecţiei (în baza textului religios).
  2. Raporturile structural-semantice ale vocativului în textul rugăciunilor.
  3. Intertextualiatate de origine biblică în opera lui Ion Druţă.
  4. Lexic de origine biblică şi structuri sintagmatice în manualele de religie pentru clasele primare de gimnaziu.