vineri, 12 iulie 2013

În atenția slujitorilor, teologilor, profesorilor de Religie

Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea  Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

În atenția slujitorilor, teologilor, profesorilor de Religie
 și a tuturor persoanelor cu studii superioare interesate de consiliere.
În premieră propunem programul de masterat Consiliere educaţională şi spirituală (MP), care este de real folos pentru contingentul bisericesc, precum și pentru cei care doresc să activeze în învățământul școlar și în diverse instituții unde este necesară consilierea educațională și duhovnivceească.

domeniul general de studiu  – 14 Ştiinţe ale Educaţiei
Numărul total de credite de studiu – 120
Titlul obţinut – master în Ştiinţe ale Educaţiei

Competenţe specifice
·         Cunoaşterea şi înţelegerea problematicii educaţiei creştine
·         Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor educaţionale creştine
·         Consilierea psihopedagogică din perspectiva valorilor creştine
·         Trăirea şi promovarea valorilor creştine în viaţa cotidiană
·         Managementul educaţiei creştine în context instituţional
·         Asistenţă psihopedagogică a slujitorilor şi enoriaşilor din biserică
·         Elaborarea de programe şcolare de religie (oficiale si opţionale) si de curriculumuri de cateheză pentru diferite categorii de vârstă
·         Organizarea activităţilor educative/ didactice religioase, in maniera interdisciplinară
·         Organizarea timpului liber al copiilor şi tinerilor
·         Evaluarea manualelor şcolare și a auxiliarelor didactice din perspectiva axiologiei creştine
·         Organizarea şi desfăşurarea de cercetări pedagogice

Posibilităţi de angajare:
  1. Profesor de Religie;
  2. Consilier (şcolar, parental şi familial, în probleme spirituale);
  3. Consilier în probleme educativ-spirituale în diverse instituții (penitenciare, centre de plasament, unități militare etc.);
  4. Consultant în problematica educaţiei creştine;
  5. Asistent didactic în activitatea Bisericii etc.

Perioada de depunere a actelor: 16-27 iulie 2013.
Adresa:
Catedra Științe ale Educației
USM, bloc principal, etajul 5, sala 507, 509,
Tel.: 022/577839 sau 069-332-308, șef catedră Maia Șevciuc
sau 079-481-586 preot Octavian Moșin

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu