vineri, 12 iulie 2013

În atenția slujitorilor, teologilor, profesorilor de Religie

Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea  Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

În atenția slujitorilor, teologilor, profesorilor de Religie
 și a tuturor persoanelor cu studii superioare interesate de consiliere.
În premieră propunem programul de masterat Consiliere educaţională şi spirituală (MP), care este de real folos pentru contingentul bisericesc, precum și pentru cei care doresc să activeze în învățământul școlar și în diverse instituții unde este necesară consilierea educațională și duhovnivceească.

domeniul general de studiu  – 14 Ştiinţe ale Educaţiei
Numărul total de credite de studiu – 120
Titlul obţinut – master în Ştiinţe ale Educaţiei

Competenţe specifice

Admitere la Masterat, Facultatea de Litere, Studii filologice și spiritualitate creștină

Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea de Litere

INVITĂ
slujitori, preotese și oameni de bună credință
pentru a-și continua studiile în domeniul lingvistic
cu specializarea spiritualitate creștină.
După Bacalaureat sau după absolvirea unei instituții de învățământ superior propunem studii superioare:
Licență, 4 ani, secția cu frecvență redusă
Titlul obținut – Licențiat în ştiinţe umanistice (limba și literatura română).
Pentru deținătorii diplomelor de licență se propune:
Masterat, 2 ani, Studii filologice și spiritualitate creștină.
Titlul obținut: Master în ştiinţe umanistice cu posibilitatea de a preda Religia.
Perioada de depunere a actelor 16 -27 iulie.
Adresa:
Facultatea de Litere, USM
Str. M. Kogălniceanu, 65, bloc I

Tel.: 079-481-586 preot Octavian Moșin

vineri, 5 iulie 2013

Simpozion internațional la Sâmbăta de Sus


La puţin timp după încheierea anului universitar, studenţii teologi de la Sibiu şi studenţii Universităţii de Stat din Republica Moldova au organizat, în perioada 3-5 iulie, un amplu simpozion la Academia Teologică a Mănăstirii „Brâncoveanu" de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov. La manifestare au participat şi tineri cercetători din ambele ţări, o parte dintre aceştia fiind şi cadre didactice universitare.
Sursa: www.trinitastv.ro