vineri, 21 decembrie 2012

Masteranzii de la Facultatea de la Litere implicaţi în ore publice de religie pentru elevii claselor primare


"Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă Ţie".

Acesta a fost motto-ul lecţiilor publice desfăşurate în această săptămână de către masteranzii de la Facultatea de la Litere, USM, specializarea Studii filologice și spiritualitate creştină.

sâmbătă, 15 decembrie 2012

Orarul examenelor

1. Dinamica limbii române
Terminologia ecleziastică (E. Oglindă, A. Gherasim)
Data: 14.01.2013
ora: 14.00

2. Axiologia educației creștine (pr. O. Moșin)
Data: 17.01.2013
Ora: 08.00

3. Limba străină (engleza, franceza) ( I.Sîtnic, I. Marchitan)
Data: 20.01.2013
ora: 16.00

4. Mitologia antică (E.Varzari)
Data: 23.01.2013
ora: 08.00

5. Semiotica parabolei biblice (S.Maznic)
Data: 26.01.2013
ora: 08.00

miercuri, 12 decembrie 2012

Seminar teoretico-practic al profesorilor de religie la TeleneştiLiceul “Vasile Anestiade” din s. Sărătenii Vechi, Teleneşti, a găzduit Seminarul teoretico-practic al profesorilor de religie şi al preoţilor din parohiile protopopiatului cu tema „Predarea/Învăţarea activală Religie– integritate didactică orientată spre formarea competenţelor curriculare”

joi, 29 noiembrie 2012

Mamă, preoteasă, dirijor, dar şi minunat pedagog


În şirul lecţiilor publice la disciplina Religie, desfăşurate de către studenţii de la programul de masterat Studii filologice şi spiritualitate creştină din cadrul Facultăţii de Litere a USM se înscrie şi cea de la liceul „Olymp” din comuna Costeşti, Ialoveni.

La clasele I-IX profesor de religie este preoteasa Veronica Grigoriţă, care a realizat lecţia demonstrativă cu elevii clasei a VI-a la tema Biserica în viaţa creştinilor.

Drept invitaţi au fost dna Maria Nartea, şefa Centrului metodic la Direcţia de Învăţământ Ialoveni, dna Nadejda Bortă, director adjunct al liceului, dna Angela Levinţa, şefa Cabinetului metodic al Departamentului mitropolitan Studii, precum şi preotul Octavian Moşin, dr. lector superior în cadrul USM.

sâmbătă, 24 noiembrie 2012

Condoleanţe

Părintelui şi colegului nostru Anatolie Gârbu

Suntem alături de sfinţia voastră în greaua încercare pricinuită de pierderea celei mai dragi fiinţe – mama.
Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Studenţii programului de masterat
Studii filologice şi spiritualitate creştină 

vineri, 16 noiembrie 2012

Lecţii publice la Religie realizate de masteranzii de la Litere


Pentru masteranzii de la Studii filologice şi spiritualitate creştină din cadrul USM, la disciplina Axiologia educaţiei creştine au demarat lecţiile publice la disciplina Religie.
La 14 noiembrie a avut loc prima lecţie realizată de către preotul Ioan Goncear şi Igor Lisnic la Gimnaziul din s. Ghelăuza, r. Străşeni. Lecţia s-a desfăşurat cu elevii clasei a IX-a şi a fost abordată tema Sfintele Taine.

miercuri, 14 noiembrie 2012

Constantin Cheianu la Facultatea de Litere

Cu prilejul Săptămânii Tineretului în Moldova şi a Zilei studenţilor la Facultatea de Litere a Universităţii de Stat din Moldova, a avut loc o întâlnire cu actorul, dramaturgul, jurnalistul, scriitorul şi editorialistul Constantin Cheianu.

"Dacă astăzi tot mai mulţi studenţi aleg dreptul şi economia pot afirma că
se nasc si la litere oameni. Cei care vin aici sunt de-a dreptul dedicaţi limbii române. De pe băncile literelor se poate ieşi cu multe profiluri în viaţă. Avem deputaţi, miniştri, oameni de teatru, jurnalişti care au absolvit această facultate. Făcând Litere te poţi afirma.

vineri, 9 noiembrie 2012

Metodica predării religiei

 Desfăşurarea metodică a lecţiei de Religie
Alcătuirea proiectului didactic ţine atât de pregătirea ştiinţifică a profesorului, cât şi de măiestria lui didactică. Deşi nu există modele general-valabile (actul didactic fiind un act de creaţie), se poate propune urmărirea unui „film" general al evenimentelor unei lecţii. 
Evenimentele instruirii sunt o succesiune temporală a evenimentelor motivaţionale din orice activitate, declanşată de un „impuls iniţial" şi orientată către atingerea unui „scop final". Simbioza dintre participarea motivată a elevilor Ia lecţie şi dirijarea ştiinţifică a procesului de instruire - de către profesor - asigură reuşita unei activităţi didactice. 
Scenariul didactic (desfăşurarea lecţiei) va fi mai dezvoltat sau mai schematic, în funcţie de:


joi, 18 octombrie 2012


Întrunirea masteranzilor de la Spiritualiate creştină cu reprezentanţi ai Mitropoliei Moldovei

La 17 octombrie, 2012 studenţii de la programul de masterat “Studii filologice şi spiritualitate creştină” din cadrul Facultăţii de Litere a USM, au avut o întrevedere cu dna Angela Levinţa, şefa cabinetului metodic al Departamentului mitropolitan Studii şi cu dl Valeriu Ciubotaru, şeful Departamentului mitropolitan  Studii.

În cadrul acestei întruniri s-a discutat despre rolul familiei în educaţia religioasă, îndatoririle părinţilor faţă de copii şi, într-un spectru mai larg, s-a pus problema predării Religiei în şcoală ca obiect de studiu opţional.
În debutul acestei întâlniri, dna Angela Levinţa a relatat: ”Cei şapte ani de acasă  sunt de o importanţă fundamentală, decisivă şi definitorie în formarea personalităţii umane”.

marți, 25 septembrie 2012

Scrisoare de mulţumire Mitropolitului Vladimir al Chişinăului şi al Întregii Moldove

Facultatea de Litere din cadrul Universităţii de Stat din Moldova aduce sincere mulţumiri Înaltpreasfinţiei Voastre pentru frumoasa colaborare care s-a stabilit între Biserică şi instituţia noastră. 
Ne referim la programul de masterat Studii filologice şi spiritualitate creştină, care a demarat în acest an de studii. La fel, s-au înscris 25 de slujitori şi absolvenţi ai şcolilor teologice, ceea ce le va permite a avansa în cunoaşterea unui nou domeniu – al lingvisticii.
Credem că introducerea Religiei ca disciplină şcolară va deschide calea noii specializări, ceea ce le va da posibilitatea absolvenţilor să predea atât această disciplină, cât şi limba şi literatura română.

marți, 18 septembrie 2012

Masteranzii de la studii filologice şi spiritualitate creştină au participat la cursul Axiologia educaţiei creştine


Astăzi, 18 septembrie, masteranzii au participat la cursul Axiologia educaţiei creştine, cu prot. Octavian Moşin, doctor în teologie.

În cadrul acestei întâlniri s-a discutat despre problemele actuale ale  educării copiilor, familia  şi rolul acesteia în educarea creştin-ortodoxă  a copilului.

sâmbătă, 8 septembrie 2012

Orarul pentru masteratul Studii filologice şi spiritualitate creştină

ANUL I  MASTERAT                     Semestrul I

ZIUA /
DATA
ORA
Studii filologice şi spiritualitate creştină                20 st.
Luni

12.45
14.05
Terminologia ecleziastică
conf. E. Oglindă      32
14.20
15.40
Dinamica l. române contemp.
conf. A. Gherasim         32
15.55
17.15
Dinamica l.rom.cont.  impară
conf. A. Gherasim
Semiotica parabolei biblice
conf. S. Maznic        pară
32
17.30
18.50
Semiotica parabolei biblice
conf. S. Maznic             32

Marţi


08.00
09.20
Mitologie antică
conf. E. Varzari            41
09.35
10.55
Mitologie antică   
conf. E. Varzari      impară
Comunicare standard: studii contrastive (l.engleză/l.franceză)
pară
lect. I. Sîtnic
lect. I. Marchitan        41
11.10
12.30
Comunicare standard: studii contrastive (l.engleză/l.franceză)
lect. I. Sîtnic
lect. I. Marchitan          41
12.45
14.05
Axiologia educaţiei creştine
p.O. Moşin           13

Decanul    Facultăţii    de    Litere                 
Claudia Cemârtan   dr., conf.univ.

vineri, 7 septembrie 2012

Prima întrunire a masteranzilor

Aula Gr. Vieru a Facultății de Litere a găzduit prima întrunire a masteranzilor inmatriculați în anul de studii 2012-2013. 
Pentru prima dată au fost propuse două programe noi: 
- Studii filologice și spiritualitate creștină;
- Civilizație europeană.
Acestea s-au bucurat de un interes sporit din partea tinerilor dornici de a sorbi din cultura și spiritualitatea contemporană. Astfel, la primul program s-a înscris un număr record, de peste 20 de studenți, iar la cel de-al doilea 11 studenți.
Cu un cuvânt de salut a venit doamna decan Claudia Cemârtan, dr. conf. univ., care a prezentat programele ciclului II și le-a urat succes celor care urmează să parcurgă doi ani, perfecționându-și cunoștințele în domeniul lingvisticii și literaturii.
A fost stabilit orarul pentru primul semestru. 
Masteranzii de la programul spiritualitate creștină au stabilit zilele de luni și marți. Astfel, luni orele vor începe la 12.45, iar marți la 8.00.
Șefa grupei a fost aleasă preoteasa Magdalena Bortă, care va fi responsabilă de: registru, evidența studenților, înștiințări și realizarea blogului respectiv.

miercuri, 27 iunie 2012

Masterat: STUDII FILOLOGICE ŞI SPIRITUALITATE CREŞTINĂ în cadrul Facultății de Litere a USM


Facultatea de Litere se remarcă printr-o ambianţă intelectuală şi creatoare deosebită; atât profesorii, cât şi studenţii sunt oameni ai cărţii, ai lecturilor, ai studiului, la dispoziţia lor fiind biblioteca facultăţii, o sală de calculatoare, laboratoarele de specialitate.
Misiunea Facultăţii este de a pregăti specialişti de performanţă în domeniul filologiei, asigurându-le o bază teoretică şi aplicativă solidă, necesară şi oportună integrării lor în activităţile socio-profesionale.
Pentru realizarea acestei misiuni, promovând excelenţa în învăţământ şi cercetare, facultatea oferă, între altele, şi programul de master Studii  filologice şi spiritualitate creştină (descarcă programul).

luni, 25 iunie 2012

Studii postuniversitare disponibile pentru teologi și nu numai


Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova se remarcă printr-o ambianţă intelectuală şi creatoare deosebită.  Din luna septembrie studenții, care vor aplica la studiile de master în cadrul acestei facultăți, vor benefecia nu doar  de studii aprofundate în filologie, dar și de cele în domeniul religios. Am discutat cu decanul Facultății de Litere, doamna Claudia Cemârtan, conferențiar universitar, despre posibilitățile oferite în cadrul acestui masterat.
-         Doamnă decan, ce înseamnă pachetul Cultură și Spiritualitate Creștină și prin ce se deosebește de alte discipline opționale din cadrul Facultății de Litere.
-         În cadrul facultății studenților le-au fost propuse câteva pachete cu discipline opționale. Printre ele e și pachetul Cultură și Spiritualitate Creștină. Acesta conţine şi discipline filologice, orientate spre cultura creştină („Termeni ecleziastici în limbile romanice”, „Motive biblice în literatura română”), dar şi unele care se referă nemijlocit la spiritualitatea creştină („Morala şi etica creştină”, „Învăţătură de credinţă ortodoxă”, „Simbolismul artei creştine”).