vineri, 26 aprilie 2013

Mergând spre Înviere. Simpozionul Limbaj şi spiritualitate creştină


A devenit deja o tradiţie ca, în preajma sărbătorilor pascale, la Facultatea de Litere să se desfăşoare manifestări ştiinţifice, având ca temă diverse aspecte ale relaţiei limbă-univers artistic-univers creştin. În acest an Catedra Limba Română a organizat simpozionul Limbaj şi spiritualitate creştină, care a avut loc pe data de 24 aprilie.
Evenimentul a căpătat o amploare deosebită, prin străduinţa preotului paroh dr. Octavian Moşin şi a profesorilor şi masteranzilor de la programul „Studii filologice şi spiritualitate creştină”. În această zi a fost inaugurată Biblioteca de Carte Religioasă şi cu acest prilej Facultatea de Litere a fost onorată de vizita Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Vladimir, care, însoţit de un sobor de preoţi, a oficiat o slujbă religioasă, binecuvântându-i pe profesorii şi studenţii facultăţii, precum şi pe toţi cei ce contribuie la educaţia şi formarea intelectuală şi spirituală a tinerei generaţii. Înalt Prea Sfinţia Sa a avut o întrevedere cu conducerea Facultăţii de Litere şi cu reprezentanţii rectoratului, arătându-se interesat de activitatea desfăşurată aici şi de perspectivele de colaborare în vederea organizării studiilor cu profil teologic în cadrul instituţiei.

O prezenţă remarcabilă a fost în această zi şi Ansamblul folcloric „Anastasios” (în traducere – Învierea) din satul Costeşti, condus de masteranda Veronica Grigoriţă.  Cei prezenţi au trăit clipe minunate de înălţare spirituală, ascultând cântecele pascale interpretate de micii corişti, ale căror voci au căpătat o sonoritate cu adevărat îngerească sub bolţile somptuosului edificiu în care se află Facultatea de Litere. Atmosfera a fost întregită de o  expoziţie de obiecte artizanale cu tematică creştină, organizată de preotul masterand Anatol Gârbu, care conduce un   „Centru de instruire a frumosului prin suvenire creştine” în comuna Revaca.
       În cadrul Simpozionului „Limbaj şi spiritualitate creştină” a fost prezentată o mică expoziție de carte rară, din fondurile Bibliotecii de Carte Religioasă, care deţine o serie de volume de patrimoniu, tipărite în secolul XVIII şi care pe parcursul anilor au servit drept hrană spirituală pentru creştinii din satele Moldovei. Printre acestea se numără:  Prima editie a Penticostarionului tradusă în româneşte din greceşte şi publicată în anul 1743, exemplar ce provine din Petreşti, Lipcani; un Octoih tipărit la Râmnic în 1774 şi care s-a aflat cândva în satul Horodişte; un Liturghier tipărit înainte de 1877, aflat pe timpuri în satul Pârjolteni; un  Apostol apărut la Iaşi în 1835, deţinut anterior de biserica din Buda sau Pârjolteni ş.a.
Sesiunea de comunicări s-a bucurat, ca de obicei, de contribuţiile profesorilor care ţin cursuri la licenţă în cadrul modulului „Spiritualitate creştină”, în program figurând: Irina Condrea, dr. hab.prof.univ. Valoarea spirituală şi istorică a cărţilor vechi; Mihail Purice, dr.conf.univ. Din terminologia creştină în limba română; Octavian Moşin, dr. preot paroh. În aşteptarea Sfintelor Paşti; Ana Ghilaş, dr.conf.univ.  Rolul cronotopului biblic in structura romanului contemporan.
Şi ceilalţi vorbitori au abordat teme legate de valorile creştine, şi anume: Victoria Fonari, dr.conf.univ. Copilăria sub semnul credinţei în creaţia lui Ion Druţă; Ioan Braşoveanu, masterand. Oul pascal – între tradiţie şi inovaţie; Ion Goncear, masterand. Giulgiul  de la Torino -  martor al patimilor şi învierii Mântuitorului; Anastasia Tataru, studentă, a. III. Particularităţile lexico-gramaticale ale textului religios de rugăciune.

Comunicările au trezit interesul asistenţei, cei prezenţi au pus întrebări, au făcut comentarii şi au discutat în legătură cu tematica abordată. Toată lumea a remarcat faptul că evenimentul a fost unul reuşit şi cu un deosebit impact spiritual, reiterându-se ideea că tradiţia care s-a conturat trebuie susţinută şi continuată, pentru a menţine atmosfera de înălţare duhovnicească, legată de Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului.

Irina Condrea, dr.hab., prof.univ
Sursa: www.litere.md

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu