vineri, 8 martie 2013

Teme pentru teze de masterat 2014, Studii filologice şi spiritualitate creştină

      Alexandra Gherasim:
 1. Valorile imperativului în figurile reflecţiei (în baza textului religios).
 2. Raporturile structural-semantice ale vocativului în textul rugăciunilor.
 3. Intertextualiatate de origine biblică în opera lui Ion Druţă.
 4. Lexic de origine biblică şi structuri sintagmatice în manualele de religie pentru clasele primare de gimnaziu.
      Elena Varzari:
 1. Elemente de sintaxă istorică în „Biblia de la Bucureşti”.
 2. Dodel şi normă de expimare în discursul religios din epoca veche.

Adela Manolii:
 1. Semnificaţia noţiunii de timp în textul biblic.
 2. Aforistica biblică ( clasificări, analiză şi sinteză).
 3. Termeni ecleziastici (religioşi) de origine greacă în limba română (în psalmi / îvn Evanghelii / în Vechiul Testament / ...).

Claudia Cemârtan:
 1. Morfosintaxa verbului în „Biblia dela Bucureşti”(1688), ”Facerea „.
 2. Frazeologisme biblice în sistemul unităţilor lingvistice ale limbii  române.
 3. Eponime de origine biblică.

Emilia Oglindă:

1. Lexicul biblic în textele  beletristice.
 1. Terminologie ecleziastică din perspectiva principiului creativităţii.

Silvia Maznic:
 1. Semnificţia culorilor în religia creştină.
 2. Parabola biblică: hermeneutică vs semiotică.
 3. Terminologia religioasă latină.

Aurelia Hanganu:
 1. Circulaţia cărţii bisericeşti în Moldova (sec. 18-19).
 2. Cartea bisericească în Basarabia interbelică.
 3. Însemnările din cartea bisericească  - izvor de informaţie socio- culturală.
 4. Cartea laică în Basarabia interbelică.
 5. Antichitatea greco-latină în cartea Basarabiei interbelice.

Mihail Purice:
 1. Terminologia sărbătorilor religioase în limba română.
 2. Terminologia obiectelor de cult creştin în limba română.
 3. Terminologia iererhiei bisericeşti.

Octavian Moşin:
1.   Explicarea noţiunii de dragoste la sfinţii părinţi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu