marți, 4 iunie 2013

Prot. mitr. lect. dr. Octavian Moșin a fost felicitat cu ocazia zilei de naștere


În seara zilei de 3 iunie, masteranziii de la programul de masterat Studii filologice şi spiritualitate creştină, l-au felicitat cu ocazia zilei de naștere pe mentorul lor, părintele Octavian Moșin.

Preacucernice părinte, Vă aducem sincerele noastre felicitări şi urări de bine, rugându-ne Atotţiitorului să Vă dăruiască cu toate binecuvântările Sale spre a vă îndeplini chemarea cu dăruire şi har încă mulţi ani înainte. 

Noi la rându-ne vă asigurăm de aleasa noastră preţuire şi profundul respect. 

Întru mulţi și fericiți  ani!