miercuri, 16 ianuarie 2013

Preoteasa Liliana Creţu la o lecţie publică în Liceul „Gh. Asachi” din centrul capitalei

Pe data de 15 ianuarie, Liliana Creţu, a susţinut o lecţie demonstrativă în clasa a IV-a, liceul „G. Asachi”, Chişinău. La lecţie au asistat: d-na Gherasim Alexandra, doctor conferenţiar, şefa catedrei Lingvistică generală din cadrul Facultăţii de Litere a USM, preotul Alexei Boienciuc, şeful Direcţiei metodice al Departamentului Mitropolitan Studii, şi diriginta clasei, d-na Elena Prisăcaru.

Subiectul lecţiei a fost „Să iubim toţi oamenii. Pilda Samarineanului milostiv”. În desfăşurarea orei au fost utilizate strategii didactice interactive, având un caracter dinamic, prin intermediul cărora procesul de predare-învăţare s-a realizat prin cooperare, interdependenţă şi independenţă.
S-a urmărit dezvoltarea spiritului activ şi critic al elevilor. La lecţie s-a discutat despre importanţa milosteniei în viaţa oamenilor. Elevii au spus că „oamenii trăiesc din mila lui Dumnezeu”, „dacă toţi ar fi milostivi, atunci s-ar reduce numărul oamenilor săraci şi nevoiaşi”, „milostenia este virtutea care ne apropie de Dumnezeu”, „când facem fapte de milostenie în suflet simţim o bucurie”.
La sfârşitul lecţiei d-na Prisăcaru i-a întrebat pe elevi ce propuneri au, iar ei au răspuns: „dorim ca ora de Religie să fie de trei ori în săptămână sau chiar în fiecare zi”, „propunem ca disciplina Religie să se studieze în toate clasele, din a I-a până în a XII-a”.
Dna Alexandra Gherasim a menţionat că un moment binevenit în cadrul lecţiei a fost evidenţierea necesităţii milosteniei spirituale, şi că s-a făcut reuşit trecerea de la sensul material la cel spiritual al acestei virtuţi. Adresându-se elevilor, d-na Gherasim le-a spus că au fost activi, au dat dovadă de cunoştinţe ample în domeniul religie, le-a dorit să crească mari, deştepţi şi să devină studenţi ai USM.
Preotul Alexei Boienciuc a menţionat: „Lecţia de religie a fost interesantă, s-au utilizat mai multe metode interactive: metoda stelară, metoda cadranelor, creionul vorbitor. S-au utilizat mijloace audio şi prezentarea power-point, creîndu-se în clasă o atmosferă de lucru şi de sărbătoare”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu