marți, 25 septembrie 2012

Scrisoare de mulţumire Mitropolitului Vladimir al Chişinăului şi al Întregii Moldove

Facultatea de Litere din cadrul Universităţii de Stat din Moldova aduce sincere mulţumiri Înaltpreasfinţiei Voastre pentru frumoasa colaborare care s-a stabilit între Biserică şi instituţia noastră. 
Ne referim la programul de masterat Studii filologice şi spiritualitate creştină, care a demarat în acest an de studii. La fel, s-au înscris 25 de slujitori şi absolvenţi ai şcolilor teologice, ceea ce le va permite a avansa în cunoaşterea unui nou domeniu – al lingvisticii.
Credem că introducerea Religiei ca disciplină şcolară va deschide calea noii specializări, ceea ce le va da posibilitatea absolvenţilor să predea atât această disciplină, cât şi limba şi literatura română.

marți, 18 septembrie 2012

Masteranzii de la studii filologice şi spiritualitate creştină au participat la cursul Axiologia educaţiei creştine


Astăzi, 18 septembrie, masteranzii au participat la cursul Axiologia educaţiei creştine, cu prot. Octavian Moşin, doctor în teologie.

În cadrul acestei întâlniri s-a discutat despre problemele actuale ale  educării copiilor, familia  şi rolul acesteia în educarea creştin-ortodoxă  a copilului.

sâmbătă, 8 septembrie 2012

Orarul pentru masteratul Studii filologice şi spiritualitate creştină

ANUL I  MASTERAT                     Semestrul I

ZIUA /
DATA
ORA
Studii filologice şi spiritualitate creştină                20 st.
Luni

12.45
14.05
Terminologia ecleziastică
conf. E. Oglindă      32
14.20
15.40
Dinamica l. române contemp.
conf. A. Gherasim         32
15.55
17.15
Dinamica l.rom.cont.  impară
conf. A. Gherasim
Semiotica parabolei biblice
conf. S. Maznic        pară
32
17.30
18.50
Semiotica parabolei biblice
conf. S. Maznic             32

Marţi


08.00
09.20
Mitologie antică
conf. E. Varzari            41
09.35
10.55
Mitologie antică   
conf. E. Varzari      impară
Comunicare standard: studii contrastive (l.engleză/l.franceză)
pară
lect. I. Sîtnic
lect. I. Marchitan        41
11.10
12.30
Comunicare standard: studii contrastive (l.engleză/l.franceză)
lect. I. Sîtnic
lect. I. Marchitan          41
12.45
14.05
Axiologia educaţiei creştine
p.O. Moşin           13

Decanul    Facultăţii    de    Litere                 
Claudia Cemârtan   dr., conf.univ.

vineri, 7 septembrie 2012

Prima întrunire a masteranzilor

Aula Gr. Vieru a Facultății de Litere a găzduit prima întrunire a masteranzilor inmatriculați în anul de studii 2012-2013. 
Pentru prima dată au fost propuse două programe noi: 
- Studii filologice și spiritualitate creștină;
- Civilizație europeană.
Acestea s-au bucurat de un interes sporit din partea tinerilor dornici de a sorbi din cultura și spiritualitatea contemporană. Astfel, la primul program s-a înscris un număr record, de peste 20 de studenți, iar la cel de-al doilea 11 studenți.
Cu un cuvânt de salut a venit doamna decan Claudia Cemârtan, dr. conf. univ., care a prezentat programele ciclului II și le-a urat succes celor care urmează să parcurgă doi ani, perfecționându-și cunoștințele în domeniul lingvisticii și literaturii.
A fost stabilit orarul pentru primul semestru. 
Masteranzii de la programul spiritualitate creștină au stabilit zilele de luni și marți. Astfel, luni orele vor începe la 12.45, iar marți la 8.00.
Șefa grupei a fost aleasă preoteasa Magdalena Bortă, care va fi responsabilă de: registru, evidența studenților, înștiințări și realizarea blogului respectiv.