miercuri, 27 iunie 2012

Masterat: STUDII FILOLOGICE ŞI SPIRITUALITATE CREŞTINĂ în cadrul Facultății de Litere a USM


Facultatea de Litere se remarcă printr-o ambianţă intelectuală şi creatoare deosebită; atât profesorii, cât şi studenţii sunt oameni ai cărţii, ai lecturilor, ai studiului, la dispoziţia lor fiind biblioteca facultăţii, o sală de calculatoare, laboratoarele de specialitate.
Misiunea Facultăţii este de a pregăti specialişti de performanţă în domeniul filologiei, asigurându-le o bază teoretică şi aplicativă solidă, necesară şi oportună integrării lor în activităţile socio-profesionale.
Pentru realizarea acestei misiuni, promovând excelenţa în învăţământ şi cercetare, facultatea oferă, între altele, şi programul de master Studii  filologice şi spiritualitate creştină (descarcă programul).

luni, 25 iunie 2012

Studii postuniversitare disponibile pentru teologi și nu numai


Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova se remarcă printr-o ambianţă intelectuală şi creatoare deosebită.  Din luna septembrie studenții, care vor aplica la studiile de master în cadrul acestei facultăți, vor benefecia nu doar  de studii aprofundate în filologie, dar și de cele în domeniul religios. Am discutat cu decanul Facultății de Litere, doamna Claudia Cemârtan, conferențiar universitar, despre posibilitățile oferite în cadrul acestui masterat.
-         Doamnă decan, ce înseamnă pachetul Cultură și Spiritualitate Creștină și prin ce se deosebește de alte discipline opționale din cadrul Facultății de Litere.
-         În cadrul facultății studenților le-au fost propuse câteva pachete cu discipline opționale. Printre ele e și pachetul Cultură și Spiritualitate Creștină. Acesta conţine şi discipline filologice, orientate spre cultura creştină („Termeni ecleziastici în limbile romanice”, „Motive biblice în literatura română”), dar şi unele care se referă nemijlocit la spiritualitatea creştină („Morala şi etica creştină”, „Învăţătură de credinţă ortodoxă”, „Simbolismul artei creştine”).