vineri, 9 noiembrie 2012

Metodica predării religiei

 Desfăşurarea metodică a lecţiei de Religie
Alcătuirea proiectului didactic ţine atât de pregătirea ştiinţifică a profesorului, cât şi de măiestria lui didactică. Deşi nu există modele general-valabile (actul didactic fiind un act de creaţie), se poate propune urmărirea unui „film" general al evenimentelor unei lecţii. 
Evenimentele instruirii sunt o succesiune temporală a evenimentelor motivaţionale din orice activitate, declanşată de un „impuls iniţial" şi orientată către atingerea unui „scop final". Simbioza dintre participarea motivată a elevilor Ia lecţie şi dirijarea ştiinţifică a procesului de instruire - de către profesor - asigură reuşita unei activităţi didactice. 
Scenariul didactic (desfăşurarea lecţiei) va fi mai dezvoltat sau mai schematic, în funcţie de:


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu