vineri, 7 septembrie 2012

Prima întrunire a masteranzilor

Aula Gr. Vieru a Facultății de Litere a găzduit prima întrunire a masteranzilor inmatriculați în anul de studii 2012-2013. 
Pentru prima dată au fost propuse două programe noi: 
- Studii filologice și spiritualitate creștină;
- Civilizație europeană.
Acestea s-au bucurat de un interes sporit din partea tinerilor dornici de a sorbi din cultura și spiritualitatea contemporană. Astfel, la primul program s-a înscris un număr record, de peste 20 de studenți, iar la cel de-al doilea 11 studenți.
Cu un cuvânt de salut a venit doamna decan Claudia Cemârtan, dr. conf. univ., care a prezentat programele ciclului II și le-a urat succes celor care urmează să parcurgă doi ani, perfecționându-și cunoștințele în domeniul lingvisticii și literaturii.
A fost stabilit orarul pentru primul semestru. 
Masteranzii de la programul spiritualitate creștină au stabilit zilele de luni și marți. Astfel, luni orele vor începe la 12.45, iar marți la 8.00.
Șefa grupei a fost aleasă preoteasa Magdalena Bortă, care va fi responsabilă de: registru, evidența studenților, înștiințări și realizarea blogului respectiv.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu