marți, 18 septembrie 2012

Masteranzii de la studii filologice şi spiritualitate creştină au participat la cursul Axiologia educaţiei creştine


Astăzi, 18 septembrie, masteranzii au participat la cursul Axiologia educaţiei creştine, cu prot. Octavian Moşin, doctor în teologie.

În cadrul acestei întâlniri s-a discutat despre problemele actuale ale  educării copiilor, familia  şi rolul acesteia în educarea creştin-ortodoxă  a copilului.

În suportul de curs, părintele Octavian Moşin a menţionat următoarele: familia este cel dintâi aşezământ între Dumnezeu şi om, cea mai veche comunitate umană întemeiată de Tatăl ceresc, după modelul tainic al Preasfintei Treimi. Marele rost al familiei e naşterea de copii şi creşterea lor în frica şi dragostea de Dumnezeu. Influenţa educativă pe care o exercită familia este implicită, face parte integrantă din viaţă. Ea oferă primele modele comportamentale, creează primele obişnuinţe şi deprinderi.

Studenţii s-au implicat activ la discuţie, venind cu diverse exemple referitoare la subiectul respectiv.

În cele din urmă părintele a distribuit participanţilor la masa rotundă, materiale informative privind sfaturile pentru părinţi întru buna creştere şi educare a copiilor în dreapta credinţă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu