miercuri, 8 aprilie 2015

Masteranzii au participat la Simpozionul Pedagogic Internațional „Valorile moral-spirituale ale educației”

Institutul de Științe ale Educației (Chișinău), a găzduit Simpozionul Pedagogic Internațional „Valorile moral-spirituale ale educației” (In memoriam dr. hab., prof. univ. Mihail Terentii), organizat în parteneriat cu Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove şi cu  Institutul de Ştiinţe ale Educaţei (Bucureşti).
La această primă ediţie a Simpozionului Pedagogic Internaţional, a cărui organizare a reunit, într-un parcurs itinerant fructuos pentru cercetarea din domeniul ştiinţelor educaţiei, două instituţii, IŞE (Chişinău) – IŞE (Bucureşti),s-a deschis dialogul participanţilor către problematica moral-spiritualului şi a evoluţiei valorii/valorilor în contextul educaţiei. Această manifestare ştiinţifică, odată cu rezultatele cercetărilor şi dezbaterile de rigoare, a venit să omagieze pe distinsul pedagog-savant – Mihail Terentii, ex-director al IŞE (Chişinău).
În cadrul secţiunilor Simpozionului s-a propus iniţierea dezbaterilor şi a schimburilor de opinii la tematica propusă, pentru a identifica problemele şi perspectivele pregătirii specialistului competitiv şi a releva pregnanţa valorilor moral-spirituale în educaţie.
Întoarcerea la modelele axiologice şi paradigmele educaţionale consacrate, reconsiderarea rolului profesorului în evoluţia culturilor, precum şi recursul la inter- şi trandisciplinaritate se impun din nevoia de asumare onestă a tradiţiei, care nu se opune însă inovaţiei.
 Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, la eveniment a participat și Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, care a transmis celor prezenți mesajul de salut al Înaltpreasfinției Sale, din care cităm: „În cadrul parteneriatului pe care îl realizăm împreună cu toată comunitatea, Biserica nu vine cu o inovație pedagogică, ci aplică o reparație istorică sistemului cognitiv din spațiul nostru cultural, spiritual și social, readucând educația spirituală acolo de unde a fost scoasă cu brutalitate acum câteva decenii – în fruntea sistemului de valori.
La baza parteneriatului dintre Școală și Biserică este pusă dezvoltarea celui mai uman și divin sentiment – iubirea de Dumnezeu, iubirea de oameni, de tot ce este viu, în numele viețuirii în armonie cu poruncile Creatorului a toate. Astăzi, Biserica Ortodoxă din Moldova este alături de Domniile Voastre, pentru a încerca împreună să facem ca formarea dascălilor să pășească pe un nou făgaș și, de asemenea, în dorința sinceră de a ne pătrunde încă o dată de responsabilitatea, importanţa, semnificaţia educaţiei moral-spirituale, axilogice, care – în condiţiile actuale, ne dăm bine seama, – necesită abordări speciale, renovatoare, integratoare în context naţional / european / universal. Ne-am propus să participăm la dezbateri, pentru a ne exprima opinia în ceea ce ține de pregătirea specialistului competitiv şi a releva pregnanţa valorilor moral-spirituale în educaţie.
… Să luăm aminte, o dată în plus, la faptul că ora de religie sau axiologie în instituția educațională nu presupune doar oferirea unui volum de noțiuni elevului sau studentului, pentru a fi depozitate undeva în mintea acestuia, pentru a face parte din bagajul său de cunoștințe și a-i permite de a se numi „erudit”. Religia este un element-cheie în formarea sa moral-spirituală, duhovnicească, de care depind în mod direct toate celelalte aspecte ale vieții sale. Deficitul de iubire din sufletele noastre își pune amprenta asupra comportamentelor și, implicit, asupra activității instituționale, înstrăinându-l pe om de el însuși, de semeni, de mediu, imprimându-i o atitudine pătimașă în căutarea de a avea cât mai mult din cele materiale, în locul de a fi în cunoașterea lui Dumnezei și a poruncilor sale, în dragoste de Hristos, Mântuitorul lumii, și în dragoste față de aproapele nostru.
În speranța că acest forum va deschide un dialog larg despre problematica moral-spiritualului în întreaga societate, nu doar în rândul participanților, Vă asigurăm de susținerea și participarea noastră activă.
Stimați participanți la Simpozionul Pedagogic Internațional „Valorile moral-spirituale ale educației”, cred sincer în faptul că, având ajutorul Bunului Dumnezeu, ni se vor deschide toate căile necesare pentru a ne îndeplini misiunea noastră istorică față de societate și mai nădăjduiesc, la fel de sincer, că vlăstarele pe care le vom îngriji în continuare, cu multă responsabilitate și dedicație, vor deveni falnicii brazi, care ne vor apăra glia de toate urgiile și viforele care încearcă și vor mai încerca să ne spulbere de la locul nostru de sub Soare, pe care Tatăl Ceresc ni l-a hărăzit. Doamne ajută!”
Totodată, Preasfințitul Episcop Ioan a menționat: „Predarea religiei, mai mult decât a altor discipline de studiu, are un caracter interdisciplinar. În prezentarea conținuturilor trebuie să se facă legătura cu diverse domenii de activitate, să se țină cont de problemele și cerințele actuale ale societății. Actualmente, în opinia noastră, elevul este pus într-o situație foarte dificilă sau chiar precară. Pe de o parte, el este dezorientat de sursele mass-mediei, care propagă masiv viciile, de discipline care promovează doar conceptul materialist al evoluției, iar pe de altă parte – părinții, Biserica, profesorul de religie, care vin cu un mesaj total diferit. În final, în mintea copilului, a tânărului persistă întrebarea și nedumerirea.
Din considerentele enumerate mai sus, formarea cadrelor didactice, ca și în cadrul oricărei alte calificări, trebuie să fie însoțită de predarea Filosofiei, Eticii, Istoriei Culturii și a altor discipline socioumanistice, ceea ce corespunde întocmai cerințelor Procesului de la Bologna.
În societatea contemporană, în care valorile spirituale îşi pierd conturul, Biserica vine să transmită, să aprofundeze şi să întărească dreapta credinţă. ,,Dimensiunea misionară a educaţiei religioase vizează, pe lângă instruirea tinerilor în ceea ce priveşte elementele de doctrină şi istorie creştină, şi îndrumarea lor spre împărtăşirea cu Sfintele Taine” (Opriş Dorin. Opriş Monica. Religia şi şcoala. Cercetări pedagogice, studii, analize. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 2011, p. 19-20.). În acest proces de educație ne axăm pe principii și valori.”
sursa mitropolia.md
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu