joi, 20 iulie 2017

Absolvenții anului universitar 2016/2017


Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea DE LITERE
DEPARTAMENTUL LINGVISTICĂ ROMÂNĂ ŞI ŞTIINŢĂ LITERARĂ
Programul de master − STUDII FILOLOGICE ŞI SPIRITUALITATE CREŞTINĂ

1.      Berzoi Diana Constantin, tema tezei: „Structuri sintagmatice specifice limbajului religios”, conducător ştiinţific: dr., conf. univ. Alexandra Gherasim;
2.      Boenciuc Alexei Ion, tema tezei: Limbajul apofatic distorsiuni semantice ale negării”, conducător ştiinţific: dr., conf. univ. Alexandra Gherasim;
3.      Miron Ion Mihail, tema tezei: Rolul simbolurilor în iconografia creştină”, conducător ştiinţific:  dr., conf. univ. Silvia Maznic;
4.      Miron Svetlana Anatolie, tema tezei: Valenţe axiologice ale simbolismului creştin în proza lui I. Druţă”, conducător ştiinţific: dr., conf. univ. Ana Ghilaş;
5.      Plucci Tatiana Gheorghe, tema tezei: Poezia religioasă a lui V. Voiculescu”, conducător ştiinţific: dr., conf. univ. Ana Ghilaş;
6.      Mihailov-Globa Nina Andrei, tema tezei: Vocabularul afectivităţii în limba română (pe material de texte religioase) ”, conducător ştiinţific: dr., conf. univ. Claudia Cemârtan;
7.      Tarîţa Victor Gheorghe, tema tezei: Influenţa limbajului religios în scrierile laice ale lui A. Mateevici”, conducător ştiinţific: dr., conf. univ. Claudia Cemârtan;
8.      Mocanu Anatolie Ion, tema tezei: „Viziunea asupra Apocalipsei în creaţia literară ( F. Dostoievski, G. Galaction, A. Suceveanu)”, conducător ştiinţific: dr., conf. univ. Victoria Fonari;
9.      Prodan Andrei, tema tezei: „Limbajul icoanelor în raport cu omul contemporan”, conducător ştiinţific: dr., conf. univ. Octavian Moşin;
10.  Rotari Denis Ion, tema tezei: Terminologie religioasă la Tertulian”, conducător ştiinţific: dr., conf. univ. Octavian Moşin;
11.  Prodan Jana Alexei, tema tezei: Menţiuni şi semnificaţii biblice ale numelor de plante (studiu lexicografic) ”, conducător ştiinţific: dr., conf. univ. Alexandra Gherasim;
12.  Lunic Gheorghe Ivan, tema tezei: „Analiza limbajului în opera unor personalităţi ale Bisericii basarabene din sec. XX”, conducător ştiinţific: dr., conf. univ. Octavian Moşin;
13.  Jingan Angela Mihail, tema tezei: Valorile familiei creştine exprimate prin limbaj”, conducător ştiinţific:  dr., conf. univ. Silvia Maznic.FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOZOFIE
Programul de master − ISTORIA ŞI CULTURA RELIGIILOR

1.      Arbuzneac Diana, tema tezei: „Satul Săşeni la 580 de ani, conducător ştiinţific:  dr. hab., conf. univ. Petrencu Anatol;
2.      Boian Ciprian, tema tezei: „Între politic şi religios: Raporturile Bizantino − Ruse în sec. IX-XIII, conducător ştiinţific:  dr. hab, conf. univ. Ion Gumenâi;
3.      Cojocaru Serghei, tema tezei: „Evoluţia şi definitivarea noţiunilor de păcat şi virtute în creştinism. Studiu inter-confesional, conducători ştiinţifici:  dr. hab., conf. univ. Ion Gumenâi; dr., conf. univ. Octavian Moşin;
4.      Cucereavîi Serghei, tema tezei: „Biserica ortodoxă din Transilvania şi activitatea Mitropolitului Andrei Şaguna, conducători ştiinţifici:  dr. hab., conf. univ. Ion Gumenâi; dr., conf. univ. Octavian Moşin;
5.      Fuior Natalia, tema tezei: „Семейные отношения в странах Древнего Востока, conducător ştiinţific:  lector Corobcean Andrei;
6.      Gorbulevici Iana, tema tezei: „Откровение Мефодия Патарского и его влияние на интерпретацию исторических событий в эпоху средневековья, conducător ştiinţific:  dr., conf. univ. Dragnev Emil;
7.      Gurmuzachii Ludmila, tema tezei: „Evoluţia raporturilor între Biserica Ortodoxă şi Imperiul Otoman în timpul lui Mahomed al II-lea, conducător ştiinţific:  dr. hab., conf. univ. Ion Gumenâi;
8.      Huzun Marina, tema tezei: „Politici de protejare şi valorificare a patrimoniului arheologic în Republica Moldova (1946-2016), conducător ştiinţific:  dr., conf. univ. Matveev Sergiu;
9.      Lesnic Marina, tema tezei: „Circulaţia literaturii religioase în Basarabia în secolul XIX, conducător ştiinţific:  dr. hab., conf. univ. Ion Gumenâi;
10.  Macari Adrian, tema tezei: „Rolul bisericii ortodoxe în promovarea culturii în sudul Basarabiei. (Studiu de caz: Satul Sadaclia), conducător ştiinţific:  dr. hab., conf. univ. Ion Gumenâi;
11.  Marandiuc Dumitru, tema tezei: „Istoria Bisericii „Sfânta Treime” din satul Ohrincea, conducător ştiinţific:  dr., conf. univ. Octavian Moşin;
12.  Melnic Victor, tema tezei: „Paisianismul, conducători ştiinţifici:  dr. hab., conf. univ. Ion Gumenâi; dr., conf. univ. Octavian Moşin;
13.  Moşneguţu Valerian, tema tezei: „File din istoria satului Prajila, conducător ştiinţific:  dr. hab., conf. univ. Ion Eremia;
14.  Paşenciuc Natalia, tema tezei: Особенности развития ориньякской культуры на Среднем Днестре по материалам стоянки Климэуць II, conducător ştiinţific:  dr., conf. univ. Sergiu Matveev;
15.  Plămădeală Ion, tema tezei: Istoricul învăţăturilor schismatice în creştinism până în anul 1054, conducători ştiinţifici:  dr. hab., conf. univ. Ion Gumenâi; dr., conf. univ. Octavian Moşin;
16.  Russ Victoria, tema tezei: Activitatea misionară a religiei creştine în primele trei secole p. H., conducător ştiinţific:  dr. hab., conf. univ. Ion Gumenâi;
17.  Serova Anastasia, tema tezei: Эсхотологическая проблематика  в сочинениях  святых отцов церкви (III-VI век), conducător ştiinţific:  dr., conf. univ. Emil Dragnev;
18.  Ursu Oleg, tema tezei: Evoluţia istorică şi tradiţia ascetică în Muntele Atos, conducători ştiinţifici:  dr. hab., conf. univ. Ion Gumenâi; dr., conf. univ. Octavian Moşin;
19.  Zeru Valeriu, tema tezei: Vrajitoria ca pseudoreligie, conducători ştiinţifici:  dr. hab., conf. univ. Ion Gumenâi; dr., conf. univ. Octavian Moşin.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu