marți, 15 aprilie 2014

Săptămâna Tineretului OrtodoxÎn perioada 7-13 aprilie 2014 s-a desfăşurat  cea de a V-a ediţie a Săptămânii Tineretului Ortodox. Scopul acesteia este împrospătarea şi sporirea vieţii duhovniceşti în rândul tinerilor. Astfel, pe parcursul săptâmânii s-au desfăşurat diverse activităţi la care au participat studenţi şi masteranzi ai Universităţii de Stat din Moldova.

Săptămâna a demarat cu slujba Te Deum-ului la începutul oricărui lucru bun și bineplăcut Domnului. Serviciu divin a fost oficiat în capela studențească din cadrul Universității de Stat din Moldova, înălţându-se rugăciuni pentru luminarea minţii şi ajutor la învăţătură.
Masteranzii de la programele de master cu caracter creştin s-au implicat în diverse activităţi desfăşurate cu acest prilej, prezentându-se în fața tinerilor din mai multe instituţii de învăţâmânt din republică cu un cu mesaj ziditor, totodată, venind şi cu îndemnul de a participa şi la alte activităţi din cadrul săptămânii tinerilor creştini.
Astfel, Săptămâna Tineretului Ortodox a avut popas la liceul ”I.L.Caragiale”, or. Orhei, unde părintele Iov Cristea, nevoitor al mănăstirii Curchi, s-a întâlnit cu elevii din clasele a XII-a pentru a le vorbi despre post, dragoste creştină şi pregătirea duhovnicească pentru Înviere.
Cu elevii de la Liceul Teoretic “M. Sadoveanu” din or. Hânceşti s-a întâlnit Cristina Balan, masteranda Facultăţii de Litere, vorbindu-le învăţăceilor despre roadele postului, despre rugăciune și despre cugetarea asupra propriilor fapte.
La Liceul Teoretic  ”V.  Anestiade” din satul Sărătenii Vechi, r. Telenești, s-a desfășurat o întrunire de sulet cu tinerii organizată de protoiereul  Marian Boldescu,  care le-a vorbit elevilor despre trăirea şi  promovarea valorilor vieţii creștine în societatea de astăzi.
Preotul Petru Butnaru a organizat o întâlnire cu elevii Liceului “A. Agapie” din s. Pepeni, Sângerei. Părintele a invitat elevii în biserica din sat, unde le-a vorbit despre importanţa Sfintei Împărtăşanii, despre Patimile Mântuitorului şi despre Înviere, îndemnându-i să participe mai activ la slujbele religioase şi primirea cât mai deasă a Sfintei Împărtăşanii.
Copilaşii de la Centrul de reabilitare şi resocializare “Casa Gavroche” au întâmpinat cu drag masterandele Facultăţii de Litere: Colesnic Irena, Balan Cristina şi Lozan Natalia, care au venit în vizită la micuţii de aici. Copiii centrului provin din familii social-vulnerabile, şi deşi  sunt lipsiţi de atât de necesara dragoste părintească, i-au primit pe oaspeţi cu multă căldură, molipsindu-i pe toţi cei din jur cu energie pozitivă şi voie bună.
Masterandele Diana Agache şi Natalia Plugariov au venit cu un mesaj către tinerii din satul Boşcana, Criuleni. La întâlnirea cu elevii ele au abordat împreună cu părintele Serghei Golovaci, parohul din sat, importanţa participării la slujbele religioase şi necesitatea unei vieţi creştine autentice.
Masteranda Ana Mamaliga-Cavca a discutat cu elevii din Liceul Teoretic din Ruseştii Noi despre folosul rugăciunii, postului şi frecventării bisericii. În finalul discursului său, i-a îndemnat pe elevii de la liceu să fi cu o viaţă mai apropiată de Dumnezeu şi Biserică.
În localitatea Lăpuşna, Hâncești, preotul-paroh Serghei Slănină s-a întâlnit cu elevii Liceului Teoretic, unde a desfăşurat un şir de activităţi cu caracter religios-educativ, care au culminat cu o conferinţă. În cadrul activităţii au fost implicați elevii claselor primare. S-a organizat o expoziţie cu desene şi aplicaţii de Paşti, concursul pentru cel mai bun poster religios. Drept invitaţi speciali la eveniment au fost prezenţi prot. Vasile Ciobanu şi prot. Ioan Pârău.
Preotul masterand Iulian Raţă a discutat cu elevii de la gimnaziul din s. Lucășeuca, Orhei, venind către tinerii de aici cu un mesaj despre Postul Mare, Săptămâna Patimilor şi sărbătoarea Învierii Domnului. Părintele i-a îndemnat pe învăţăcei la o trăire creştină a acestor ultime zile rămase până la Înviere.
În cadrul Săptâmânii Tineretului Ortodox au mers cu un mesaj creştin către tineri şi alți masteranzi de la programul Consiliere educațională și spirituală: Victoria Captari, desfâşurând ore la Liceul Teoretic ,,Mihail Bârcă'', comuna Mileștii Mici, Ialoveni, Mariana Ajderi, la Gimnaziului 102 din Chișinău, preoteasa Rodica Vrâncean, la Gimnaziul 74 din comuna Tohatin, Chișinău.
Pe parcursul întregii săptămâni s-au desfăşurat un şir de activităţi şi întâlniri cu tinerii dornici de a-şi îmbunătăţi viaţa duhovnicească şi a fi de ajutor aproapelui. S-au organizat vizite la casele de copii, s-a organizat ajutor material pentru tinerii din familii social-vulnerabile. De asemenea, s-au organizat pelerinaje şi întâlniri de suflet pentru tinerii de la Universitatea de Stat şi preoţii care au participat la desfăşurarea acestor activităţi.
A consemnat,
Prot. Octavian Moșin


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu