miercuri, 3 aprilie 2013

Perspectivele educaţiei religioase abordate la USM şi Palatul Mitropolitan


În cadrul activităţilor desfăşurate de Cabinetul metodic  al Departamentului mitropolitan studii, s-a organizat o întrunire cu doi specialişti în probleme de educaţie din Alba Iulia, România – Pr. Lect. Dr. Dorin Opriş şi Lect. Dr. Ioan Scheau.
În dimineaţa zilei de 2 aprilie invitaţii au poposit la decanatul Facultăţii de Litere, discutând cu doamna decan Claudia Cemârtan şi cu şefa de Catedră lingvistică generală dna  Alexandra Gherasim. A urmat o întâlnire cu masteranzii de la programul Studii filologice şi spiritualitate creştină.

La amiază pedagogii s-au întâlnit la Palatul Mitropolitan cu metodiştii şi inspectorii de religie din cadrul eparhiilor, discutând cele mai stringente probleme cu care se confruntă şcolile la acest capitol. Invitaţii au venit cu sugestii binevenite şi au povestit din experienţa Bisericii Române în implementarea acestei discipline şcolare în ultimele două decenii.

A doua zi a avut loc o întrevedere cu dna Otilia Dandara, prorector în cadrul USM, împreună cu care s-a stabilit organizarea unei conferinţe comune în toamna anului curent, care va fi axată pe probleme ce ţin de spiritualitatea creştină.

În aceeaşi zi, la Liceul „Literrarum” din capitală a avut loc întâlnirea pedagogilor cu profesorii de religie din capitală.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu