vineri, 1 iulie 2016

Impresii la finele unui program de masterat la USM privite prin prisma dragostei

Este de la sine înţeles faptul că, abordînd la nivel general tema „program de masterat”, automat se invocă şi tema „formare profesională”, finalizînd cu „formare personală” a fiinţei umane.
Formarea personală o putem considera ca fiind o componentă vitală a spectrului de activitate desfăşurat de fiecare persoană în parte, deoarece, fiind efectuată în mod adecvat, îi permite specialistului respectiv să fie „permanent în formă” şi astfel să fie solicitat pe piaţa muncii, deci să fie încadrat activ în viaţa societăţii. Astfel formarea personală esteo necesitate permanentă.

duminică, 5 iunie 2016

Masterate creştine la USM!

Al cincilea an consecutiv Universitatea de Stat din Moldova propune programe de master cu caracter creștin. Astfel, dacă sunteţi profesori de limbă şi literatura română, de istorie sau, în general, pedagogi; predaţi sau intenţionaţi să predaţi Religia; aveţi altă activitate şi doriţi să vă aprofundaţi cunoştinţele în ştiinţele umanistice, vă propunem programe de master cu caracter creştin în cadrul Universităţii de Stat din Moldova:

vineri, 3 iulie 2015

Slujbă de mulţumire pentru absolvenţii programului de master Studii filologice şi spiritualitate creştinăLuni, 29 iunie 2015, studenţilor şi masteranzilor Facultăţii de Litere li s-au înmânat diplomele de absolvire a instituţiei. Printre absolvenţi s-au numărat şi masteranzii de la programul spiritualitate creştină.

O zi binecuvântată pentru absolvenții Programului de Master: Consiliere Educațională şi Spirituală


În ziua înmânării diplomelor pentru absolvenții masteratului de consiliere spirituală din cadrul USM, la capela universitară a fost oficiat un Te-Deum de mulțumire. Slujba a săvârşit-o PS Episcop Ioan, dimpreună cu masteranzii absolvenți.

vineri, 19 iunie 2015

Susţinerea tezelor de masterat la Programul „Studii Filologice și spiritualitate creștină”

În perioada 8-12 iunie 2015 a avut loc  susţinerea tezelor de masterat la Programul „Studii Filologice și spiritualitate creștină”. Programul de masterat în cauză oferă o dublă perspectivă a studiilor: filologică şi teologică. Proaspeţii absolvenţi ai studiilor de master au demonstrat multă responsabilitate, sârguinţă şi incontestabile capacităţi de cercetători.

Susţinerea tezelor de master a fost o adevărată probă de inteligenţă şi creativitate, care a scos în evidenţă simţul lingvistic, pregătirea enciclopedică, vastele cunoştinţe atât în materie de filologie, cât şi teologie a masteranzilor.

luni, 15 iunie 2015

Tot mai mulţi slujitori şi mireni solicită programe de master creştine

În pragul admiterii într-un nou an  de studii universitar, a pornit campania: „Alege un nou domeniu pe placul sufletului tău”.
Specialişti din diverse domenii sunt invitaţi la Universitatea de Stat din Moldova pentru a se regăsi în următoarele domenii de profesionalizare: filologie, istorie şi pedagogie, prin prisma învăţăturii şi moralei creştine.

miercuri, 27 mai 2015

Educația copiilor și tinerilor prin armonia științei, culturii și credinței


În dialog profesorul Virgil MÂNDÂCANU şi Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni,

1. VM.: În timp ce în Federaţia Rusă, în România, în ţările Comunităţii Europene, religia se studiază în mai multe şcoli şi universităţi, iar numărul doritorilor respectivi creşte, iar la noi, în ultimul timp, numărul şcolilor şi al elevilor în general este în descreştere drastică – de la 76 de mii la 41 de mii de elevi. Cauze/explicaţii, ca şi răspunsuri/opinii sunt multe. Pe mine, ca cetăţean al republicii, ca pedagog, dar şi ca autor al manualului „Pedagogia creştin-ortodoxă” (2014), care poate servi pedagogilor, preoţilor, studenţilor şi elevilor ca lucrare didactică în studierea Religiei, acest fapt mă îngrijorează/alarmează foarte mult.

miercuri, 8 aprilie 2015

Masteranzii au participat la Simpozionul Pedagogic Internațional „Valorile moral-spirituale ale educației”

Institutul de Științe ale Educației (Chișinău), a găzduit Simpozionul Pedagogic Internațional „Valorile moral-spirituale ale educației” (In memoriam dr. hab., prof. univ. Mihail Terentii), organizat în parteneriat cu Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove şi cu  Institutul de Ştiinţe ale Educaţei (Bucureşti).

sâmbătă, 6 septembrie 2014

Orarul programului de masterat Studii filologice și spiritualitate creștină (an.2)

ANUL II MASTERAT            Semestrul I 17 st.

ZIUA             ORA          Studii filologice și spiritualitate    
/DATA                                            creștină   

Luni               12.45           Imagine și simbol biblic
                      14.05           în literatura română
                                          Conf. A. Ghilaș     biblioteca

Orarul programului de masterat Studii filologice și spiritualitate creștină (an.1)

ANUL I MASTERAT            Semestrul I 19 st.

ZIUA             ORA          Studii filologice și spiritualitate    
/DATA                                            creștină   

Luni            12.45         Lexicul biblic
                    14.05           Conf. E. Oglindă     sala de lectura
   
                     14.20            Literat. rom. veche şi modernă
                     15.40           conf. L. Usatâi     sala