joi, 18 octombrie 2012

Întrunirea masteranzilor de la Spiritualiate creştină cu reprezentanţi ai Mitropoliei Moldovei

La 17 octombrie, 2012 studenţii de la programul de masterat “Studii filologice şi spiritualitate creştină” din cadrul Facultăţii de Litere a USM, au avut o întrevedere cu dna Angela Levinţa, şefa cabinetului metodic al Departamentului mitropolitan Studii şi cu dl Valeriu Ciubotaru, şeful Departamentului mitropolitan  Studii.

În cadrul acestei întruniri s-a discutat despre rolul familiei în educaţia religioasă, îndatoririle părinţilor faţă de copii şi, într-un spectru mai larg, s-a pus problema predării Religiei în şcoală ca obiect de studiu opţional.
În debutul acestei întâlniri, dna Angela Levinţa a relatat: ”Cei şapte ani de acasă  sunt de o importanţă fundamentală, decisivă şi definitorie în formarea personalităţii umane”.

În acest sens, a mai spus Levinţa, cercetările sociologice şi psiho-pedagogice recente demonstrează rolul pozitiv al educaţiei religioase în procesul de formare a personalităţii tinerilor şi, mai ales, necesitatea implementării disciplinei opţionale Religie în şcoli pentru formarea unor competenţe şi atitudini moral-sociale.
S-a pus accentul pe Acordul de colaborare dintre Biserica Ortodoxă din Moldova şi Ministerul Educaţiei care vizează activităţi comune în domeniul educaţiei şi formării specialiştilor pentru predarea disciplinei Religie în instituţiile preuniversitare.
S-a propus crearea bibliotecilor parohiale. De asemenea, s-a convenit asupra necesităţii promovării educaţiei spirituale şi conlucrării între elevi şi profesori.
Valeriu Ciubotaru a accentuat necesitatea formării şi recalificării profesorilor de religie şi, în special, a clerului.
“Avem instrumentul juridic de a influienţa în această direcţie. Nu ne rămâne decât să identificăm anumite metode de predare a acestei discipline” , a conchis dl Ciubotaru.
În final, au urmat recomandări pentru câteva manuale, care ar rămâne în şcoală, cum ar fi: ”Creştinismul pe înţelesul tuturor” semnat de N. Fuştei ş.a.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu